Informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

De basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en naschools tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang mogelijk. Professionele leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op.

In Oosterwolde zijn de volgende geregistreerde kinderopvangorganisaties: gastouderbureau Silke en Voor Dag en Dou. Op school zijn brochures en aanmeldformulieren voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang beschikbaar. Verder kunt u via www.gob-silke.nl  en www.dagendou.nl meer informatie vinden over buitenschoolse opvang.

 In Oosterwolde is BSO mogelijk op:

Voor Dag en Dou, Bareldsburglaan 4. 8431 AM Oosterwolde. Naast flexibele kinderopvang en BSO biedt Voor Dag en Dou ook Gastouderopvang aan in en rond Oosterwolde

Gastouderopvang Silke. (Ook de andere organisaties bieden de mogelijkheid van gastouderopvang: o.a. Buurtouders).

Nb. in het algemeen is het zo dat de kinderopvangorganisatie zorgt voor het vervoer van uw kind van school naar de kinderopvang. Dit is in de tarieven berekend.

U brengt zelf uw kind vanaf huis naar de voorschoolse opvang en haalt uw kind op van de naschoolse opvang.