Informatie

Gymnastiek

De gymnastieklessen zijn als volgt verdeeld:

groep 1 en 2        dinsdag en donderdag                   speellokaal

groep 5 en 6        maandag en dinsdag                     sporthal

groep 3/4/7/8       dinsdag en donderdag                   sporthal

De gymlessen worden door de eigen leerkracht in sporthal “De Boekhorst” gegeven.
Gymschoenen zijn niet verplicht, maar i.v.m. het oplopen van voetwratten niet onverstandig.
Als deodorant mag alleen een roller worden gebruikt!

Tussen de herfstvakantie en de meivakantie zwemmen de groepen 2 en 3 op vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.00 uur. Groep 3 heeft in die periode een keer gym minder.