Informatie

Leerlingenraad

De leerlingenraad is voor leerlingen uit groep 5/6/7 en 8.
Uit elke klas zitten 2 leerlingen per bovenbouwgroep die ongeveer 6x per jaar vergaderen met de directeur.
De leerlingenraad denkt mee over het wel en wee op school.
De directeur koppelt zaken terug naar het teamoverleg waar, indien nodig, besluiten genomen worden over voorstellen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad zorgt voor de terugkoppeling naar de klas. 

De leerlingenraad 2019-2020 bestaat uit:
Hayvin en Nora ( groep 5), Jente en Chabtal (groep 6), Bo en Damain (groep 7), Sabina en Dinand (groep 8)