Betrokken bij het schoolbeleid
De MR vindt het belangrijk dat kinderen/ouders/leerkrachten betrokken zijn bij onze school. Door samenwerking horen en leren wij van elkaar. Dit draagt bij aan fijne en veilige sfeer. Als MR lid hoor je wat er speelt op school. De MR heeft daar inspraak in en wordt daarover om advies gevraagd.
 

Wat doet de MR
De MR praat over onderwerpen die over het beleid gaan. Dit doen wij in een open en een toegankelijke sfeer. Als je interesse hebt, schuif gerust aan bij onze eerstvolgende vergadering. Wil je niet wachten, benader dan een van de leden of stuur een e-mail: mr@obsboekhorst.nl.

Hoe ziet de MR eruit
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Dit zijn:
- Marian (ouder)            - Desy (leerkracht)   
- Miguel (ouder)            - Ingrid (intern begeleider zorg)
- Patrick (ouder)            - Lisette (leerkracht)


Wanneer is de eerstvolgende vergadering
maandag 28 oktober

dinsdag 26 november

maandag 27 januari

dinsdag 24 maart

maandag 11 mei

 

Handige linkjes:
https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-de-medezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad/
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Tien-gouden-regels-voor-de-medezeggenschapsraad.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschapsraad
https://comprix.nl/gmr/gmr/
www.voo.nl

 

Agenda's 

agenda09092019

agenda-28.10.2019

agenda-26.11.2019

agenda-27.01.2020

 

Andere zaken


mr-reglement.pdf

jaarverslag-mr-2018-2019

communicatieplan-mr-obs-boekhorst-2019-2020-definitief

ontruimingsplan-mfs-zuid2018maart-