Betrokken bij het schoolbeleid
De MR vindt het belangrijk dat kinderen/ouders/leerkrachten betrokken zijn bij onze school. Door samenwerking horen en leren wij van elkaar. Dit draagt bij aan fijne en veilige sfeer. Als MR lid hoor je wat er speelt op school. De MR heeft daar inspraak in en wordt daarover om advies gevraagd.
 

Wat doet de MR
De MR praat over onderwerpen die over het beleid gaan. Dit doen wij in een open en een toegankelijke sfeer. Als je interesse hebt, schuif gerust aan bij onze eerstvolgende vergadering. Wil je niet wachten, benader dan een van de leden of stuur een e-mail: mr@obsboekhorst.nl.

Hoe ziet de MR eruit
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Dit zijn:
- Marian (ouder)            - Desy (leerkracht)   
- Miguel (ouder)            - Ingrid (intern begeleider zorg)
- Patrick (ouder)            - Lisette (leerkracht)


Wanneer is de eerstvolgende vergadering
maandag 24-8-2020

dinsdag 20 oktober 2020

maandag 30 november 2020

dinsdag 2 februari 2021

maandag 22 maart 2021

dinsdag 25 mei 2021

 

Handige linkjes:
https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-de-medezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad/
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Tien-gouden-regels-voor-de-medezeggenschapsraad.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschapsraad
https://comprix.nl/gmr/gmr/
www.voo.nl

 

Agenda's 

agenda-24.08.20120-pdf

Andere zaken


mr-reglement.pdf

jaarverslag-mr-2018-2019

communicatieplan-mr-obs-boekhorst-2019-2020-definitief

ontruimingsplan-mfs-zuid2018maart-