"Grote betrokkenheid van leerkrachten, openheid, humor en een goede, veilige sfeer binnen de school, zijn voor leerlingen belangrijke voorwaarden om tot optimale ontplooiing te komen".

OBS Boekhorst is een openbare basisschool in Oosterwolde (Fr). De school is gehuisvest in een modern, multifunctioneel gebouw.  Dat biedt veel extra faciliteiten.

De school heeft, verdeeld over twee verdiepingen, een eigen gedeelte in het gebouw, waardoor de eigen identiteit gewaarborgd blijft. Er is een eigen ingang en een eigen plein.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de schoolgids of maak een vrijblijvende afspraak met onze directeur,  Peter Leiseboer. Hij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op 0516-514232 of via directie@obsboekhorst.nl

 

VAKANTIE!

Het schoolteam van de Boekhorst wenst iedereen een geweldige vakantie toe.

We zien elkaar terug op maandag 4 september, 08:30 u. Tot dan.

 

Nieuw(school)jaarsinstuif 4 september 18:30 u.

Hierbij nodigt het schoolteam van de Boekhorst u uit voor een Nieuw(school)jaarsinstuif op 4 september 18:30 u. op school.

U kunt dan kennis maken met de nieuwe directeur van de school, mevrouw Anita de Vries en met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren).

Tot dan!

Geslaagde vossenjacht

Met de bijna uitzwaaiende groep 8 leerlingen als verklede vossen, hebben de andere kinderen van school een prima voosenjacht beleefd. Een fijne afsluiting van het schooljaar, vooral door de broodjes hamburger en knakworst achteraf.

Op de foto de vermoeide hamburgerbakkers achteraf!

Natuurlijk weer veel dank aan alle helpende ouders deze ochtend. 

Afscheid groep 8

Woensdag 19 juli nam groep 8 afscheid met een musical. 

Groep 7 deed het gevarieerde voorprogramma, daarna trapte groep 8 af. De kinderen en de toeschouwers hadden zicht- en hoorbaar plezier aan de voorstelling. Kortom, een groot succes.

Met een praatje van de directeur en presentatie van juf Jessy over alle kinderen werd de avond afgesloten met een afscheidslied van het schoolteam voor de leerlingen.

Een fijn afscheid, de Boekhorst wenst alle leerlingen veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs!

Jaarafsluiting

Gisteren,donderdag 13 juli 2017, werd door de school voor het eerst een jaarafsluiting voor ouders georganiseerd.

Hoewel het aantal aanwezige ouders minder was dan gehoopt, was het een erg gezellige bijeenkomst. ook vanwege de lekkere broodjes en drankjes (Dank voor de ondersteuning OV!!)

De interim -directeur  stond even stil bij het afgelopen schooljaar waarbij we o.a. een aantal afwezige collega's moesten vervangen wat enige onrust met zich mee bracht.

Ook nam de school afscheid van enkele collega's, zo verlaten Roel van Nijen, Dincla Plomp, Markolein Roffel, Afke Stoker, Jessie Hoeksma en Geeske de Boer én de interim directeur de school. Zij ontvingen allen een cadeautje van onze oudervereniging.

Gelukkig komen er ook nieuwe collega's. Zo werd de nieuwe directeur Anita de Vries en de nieuwe leerkracht voor groep 7/8 Marko Ekas voorgesteld aan de ouders (en enkele leerlingen van die groep die erg nieuwsgierig waren!).

Tot slot werden alle mesen bedankt die het afgelopen jaar de school hebben geholpen, zoals de Oudervereniging, MR en luizencommissie maar ook alle anderen die zich voor de school hebben ingezet. Ook de leerkrachten werden bedankt voor hun inzet.

Al met al een goede bijeenkomst en voor herhaling vatbaar.