0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

De basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en naschools tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang mogelijk. Professionele leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op. In Oosterwolde zijn de volgende geregistreerde kinderopvangorganisaties: gastouderbureau WelkomKind, Flexkids en Voor Dag en Dou. Op school zijn brochures en aanmeldformulieren voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang beschikbaar. Verder kunt u via https://www.gastouder-friesland.nl/, https://flexkidzkinderopvang.nl en https://dagendou.nl meer informatie vinden over buitenschoolse opvang.

Nb. in het algemeen is het zo dat de kinderopvangorganisatie zorgt voor het vervoer van uw kind van school naar de kinderopvang. Dit is in de tarieven berekend.

U brengt zelf uw kind vanaf huis naar de voorschoolse opvang en haalt uw kind op van de naschoolse opvang.