0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Schoolgids

Deze schoolgids geeft informatie over de manier waarop wij werken en kan dienen als een steuntje
in de rug voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Deze gids is samengesteld door directie en personeel en heeft de instemming van de M.R.
(Medezeggenschapsraad). De schoolgids wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast en verschijnt
elk jaar. De schoolgids kunt u inzien of downloaden via onderstaande link.