0516 – 514 232 Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwolde directie.boekhorst@comprix.nl

MFS Zuid

Onze school / peuterspeelzaal / kinderopvang is onderdeel van de brede school MFS Oosterwolde Zuid. In MFS Zuid werken we samen met openbare basisschool Boekhorst, christelijke basisschool In de Kring, peuterspeelzaal Nijntje en de Meester Duisterhoutschool (voor zeer moeilijk lerende kinderen).

Binnen de brede school MFS Zuid vinden we de volgende punten erg belangrijk:

 • goede overdracht en afstemming in het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen (doorgaande lijn van 0 – 12 jaar)
 • veel aandacht voor taal / lezen
 • naschoolse activiteiten voor de kinderen
 • integratie van groepen leerlingen in het gebouw
 • een integrale aanpak en samenwerking tussen instellingen

Door samen te werken willen we meer en betere kansen bieden aan kinderen en hun ouders. Waar nodig werken we daarin samen met andere organisaties, zoals de bibliotheek, consultatiebureau en stichting Scala.

U merkt de gezamenlijkheid o.a. in de

 • gezamenlijke thema’s zoals kinderboekenweek, muziek of techniek
 • naschoolse activiteiten voor alle kinderen uit de wijk (ook als ze elders op een basisschool of speciaal onderwijs zitten)
 • mix van de kinderen in het gebouw
 • jaarlijks bezoek van een kinderboekenschrijver
 • gezamenlijke start van de voorleesweken
 • koffiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden
 • op elkaar afgestemde en gezamenlijke activiteiten zoals schoolontbijt of kerststukjes maken.

We delen onze kennis, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars deskundigheid en materialen. We investeren in de brede school en dit levert ons meer mogelijkheden op voor de kinderen, een betere kwaliteit in ons werk, collegiale consultatie en een goede sfeer in het gebouw.

De samenwerking als brede school wordt gecoördineerd door stichting Scala.

Koffie op MFS Zuid

Bent u al eens in het hart van ons gebouw geweest? Een paar keer per jaar organiseren we een koffieochtend voor ouders en belangstellenden uit de wijk. Dit zijn niet alleen interessante bijeenkomsten, maar ook gezellige. U ontmoet anderen en komt wat te weten over een leuk onderwerp, zoals kindertekeningen, EHBO bij kinderen of mondhygiëne. De toegang is steeds gratis en de koffie of thee en koek krijgt u erbij.

Samen met u kunnen we bekijken of er tijdens de koffieochtend opvang mogelijk is (voor uw niet schoolgaande kinderen). Wilt u dit dan vooraf overleggen met uw directeur of leidster? Komt u zonder kind, dan hoeft u zich niet op te geven, u kunt zelfs op het laatste moment nog aanschuiven!

Naschoolse activiteiten

Leuke activiteiten voor kinderen na schooltijd!
Na schooltijd worden er voor de kinderen van MFS Zuid allerlei activiteiten georganiseerd. Op deze manier maken ze kennis met activiteiten op het gebied van sport – cultuur – muziek – natuur - creativiteit. Door de naschoolse activiteiten kunnen kinderen ontdekken wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Het aanbod is erg gevarieerd en er staat voor elke leeftijdsgroep iets bij. Bovendien wordt er gekeken naar een goede aansluiting met de activiteiten die onder schooltijd gehouden worden.

Twee keer per jaar komt er een activiteiten¬kalender uit. Via een antwoordstrookje kunnen de kinderen zich opgeven voor de activiteiten van hun keuze. Ook zijn we blij met ouders die willen helpen bij een naschoolse activiteit. Meer informatie: Ria Voskamp, coördinator naschoolse activiteiten, rvoskamp@scala-welzijn.nl of 0516 – 567 220 (stichting Scala).

Kinderen: daar zit muziek in!

Kinderen: daar zit muziek in! zo heet het gezamenlijke muziekproject op brede school MFS Oosterwolde Zuid. Dit schooljaar leren alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 én de leerlingen van de Meester Duisterhoutschool in groepsverband een trompet, saxofoon, klarinet of dwarsfluit te bespelen. Het plezier in het samen muziek maken staat daarbij voorop. Daarnaast leren de kinderen in de muziek naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten: niet alleen in de muziek belangrijk maar ook in het dagelijks leven.

U kunt van het resultaat genieten, want er zal op MFS Zuid een optreden gegeven worden. Wil uw kind ook thuis op een instrument oefenen, neem dan even contact op met school.

Kinderen: daar zit muziek in ontvangt subsidie van het Oranje Fonds, het VSBfonds, Rotaryclub Oosterwolde en de Janke Dijkstra de Groot Stichting. Het project is een initiatief van stichting Scala in samenwerking met Kunst & COO en Muziekvereniging Oosterwolde.