0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Sociale Veiligheid

Ten aanzien van gewenst gedrag hebben wij beleid ontwikkeld.
Deze is vastgesteld en besproken in het team en de MR en in te zien volgens onderstaande link