0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Aanvragen extra verlof

Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden (schriftelijk) aan de directeur van de school voorgelegd te worden. Het formulier is op school aanwezig.
Dit vakantieverlof mag slechts één maal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
Als u gebruik maakt van deze regeling, willen wij u er wel op attenderen dat de kinderen wel een achterstand op kunnen lopen. Het kan zijn dat de leerling(en) schoolwerk moeten inhalen en de verantwoordelijkheid in deze ligt bij de ouders.

Samengevat

  • vakantieverlof 2 maanden van te voren schriftelijk aanvragen, het formulier is op school te verkrijgen of via onderstaande link
  • extra verlof minimaal 1 week van te voren schriftelijk aanvragen, het formulier is op school te verkrijgen of via onderstaande link
  • ouders krijgen een schriftelijke reactie van de directeur
  • indien ouders niet akkoord gaan met het besluit, dan kan er bezwaar worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.