0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Het document beleid burgerschap beschrijft op welke wijze wij op onze school invulling geven aan burgerschap. Dit doen wij aan de hand van 9 ijkpunten.

Deze ijkpunten zijn:

  1. Visie
  2. Leerdoelen
  3. Onderwijsinhoud
  4. Aanpak
  5. Schoolklimaat
  6. Resultaten
  7. Professionalisering
  8. Kwaliteitszorg
  9. Verbinding