0516 – 514 232Boekhorsterweg 15, 8431 CW Oosterwoldedirectie.boekhorst@comprix.nl

Voor onze school is een schoolplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. 
Het geeft op hoofdlijnen weer: 
* Waar onze school en ons onderwijs voor staat. 
* Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naartoe willen. 
* Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.

Bij de totstandkoming van het schoolplan is onze medezeggenschapsraad betrokken. 
Er is gebruik gemaakt van de resultaten van recente enquêtes, de uitkomsten van het laatste inspectiebezoek en een eigen sterkte-zwakte analyse. Er heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met het schoolteam en ons schoolbestuur. 
De teamleden hebben meegedacht over de invulling van de verschillende hoofdstukken. 
De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast stellen we ieder schooljaar het jaarplan voor het komende jaar samen vast.

Het schoolplan 2023-2027 ligt ter inzag op school.

Om ouders inzicht te geven aan welke doelen we werken tijdens schooljaar 2023-2024 hebben we een flyer gemaakt.